10+ ýyl üçin ýöriteleşdirilen batareýa çözgütleri

Weijiang adaty batareýalary önümdäki islendik boşluga laýyk gelýär.Iň oňat netijeliligi üpjün etmek üçin, Şençzhouou batareýalaryny hatda ulanylmaýan ýerlere hem ýerleşdirip bolýar.Hususy formulamyz we ýokary çykaryş tizligi tehnologiýasy bilen önümiňiziň işleýiş wagtyny we ulanylyşyny has köp ulanyp bilersiňiz.Weijiang 10 ýyldan gowrak wagt bäri batareýalary ösdürmek we öndürmek boýunça gözleg alyp barýar we biz şekilli NiMH batareýasyny öndüriji.Döredilen günümizden dünýäniň iň gowy 500 kompaniýasynyň köpüsi bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Hytaýda iň gowy Nimh batareýa öndürijisi, zawod, üpjün ediji

Weijiang, omöriteleşdirilen batareýa önümçiligini ösdürmekde öňdebaryjy kompaniýa.Beýleki çözgütleriň şowsuz bolan aşa şertleri üçin energiýa saklaýyş ulgamlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris.Köp ýyllyk ösüş tejribesine esaslanyp, Weijiang energiýa saklamak düşünjeleri we gaýtadan işlemek tehnologiýasy üçin hemmetaraplaýyn we bitewi maslahat hyzmatlaryny hödürlemäge mümkinçilik berýän giň nou-hau bar.Önümçilik desgamyz iň häzirki zaman elektrod we öýjükli önümçilik maşynlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Şol sebäpli, müşderilerimizi laboratoriýadan önümçilik derejesine çenli ýokary derejede tehnologiýa giňeltmekde goldaw berýäris.

Ammarymyz GB / T 28581-2021 standartyna laýyklykda gurulýar.

Bizde ajaýyp ammar bar.

12 ýyllyk eksport tejribesi bilen.

Hytaýda iň uly zarýad berilýän batareýa zawody!

Meşhur

Batareýalaryňyzy saýlaň

2010-njy ýylda döredilen Weijiang, 10 ýyldan gowrak wagt bäri nikel-metal gidrid (NiMH) batareýalaryny öndürýär.Weijiang NiMH batareýalary, häzirki elektron önümi tarapyndan talap edilýän has ýokary energiýa talaplaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzüldi.Weijiang, NiMH batareýalaryny dünýäde iň oňat öndürijileriň birine öwrüldi. Dünýä boýunça dürli standartlara duşýarys: UL, IEC62133, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.

biz kim

Huizhou Şençzhouou Super Power Technology Co., Ltd. 2010-njy ýylyň 10-njy iýunynda döredildi we merkezi Guangdong welaýatynyň Huizhou şäheri, Zhongkai ýokary tehnologiýa zolagy, Tongqiao senagat parkynda ýerleşýär.Ekologiýa taýdan arassa batareýalary, güýç gurallary batareýalaryny we ykjam elektrik önümlerini öndürýän we öndürýän hünärmen öndüriji.Esasy önümler üçin: litiý-ion batareýa seriýasy, nikel-metal gidrid zarýad berilýän batareýa seriýasy, güýç gurallary batareýa seriýasy, ykjam energiýa önüm seriýasy, aşgar batareýa seriýasy we ş.m.

Kompaniýanyň doly hil barlagy ulgamy bar we DNV, ISO-9001 (2008) hil ulgamy şahadatnamalaryny, batareýa önümleriniň seriýasy CE şahadatnamasyny, UL kepilnamasyny, ROHS standart şahadatnamasyny we REACH şahadatnamasyny aldy.Kompaniýa tarapyndan öndürilen batareýa önümleriniň ýokary energiýa dykyzlygy gatnaşygy, öz-özüni pes goýbermegi, içerki garşylygy pes, uzak aýlawly ömri, gowy yzygiderliligi we ş.m.

  • zarýad berilýän batareýa zawody
  • ýörite zarýad berilýän batareýa öndürijileri
  • batareýa zawody12

Nimh batareýalaryny öndüriji we zawoddan şahadatnamalar

Bizde CE şahadatnamasy, UL şahadatnamasy, ROHS standart şahadatnamasy we REACH şahadatnamasy bar.

  • Şahadatnamamyz1
  • Şahadatnamamyz
  • Şahadatnamamyz5
  • Şahadatnamamyz2
  • Şahadatnamamyz3
  • Şahadatnamamyz4